Verlies- en rouwbegeleiding

Begeleiding aan kinderen en jongeren

Ingrijpende gebeurtenissen, zoals het overlijden van een dierbaar persoon, een scheiding of ziekte hebben veel impact.
Kinderen en jongeren die zoiets meemaken kunnen zich heel verdrietig, schuldig of bang voelen. Ze kunnen in de war zijn, zich somber voelen en zich bijvoorbeeld zorgen maken om hun ouders. Praten over deze gevoelens kan lastig zijn.
Veel kinderen en jongeren vinden het extra moeilijk om er met hun ouders over te praten, omdat die vaak ook zelf verdriet hebben. Ze willen hun ouders dan niet nog verdrietiger (of boos) maken. Ze kunnen zich dan heel alleen voelen.
Het kan dan heel fijn zijn en opluchten om er met iemand anders over te kunnen praten.

De begeleiding aan kinderen en jongeren kan in de vorm van individuele gesprekken.
Soms willen kinderen of jongeren niet persoonlijk begeleid worden of zijn ze te jong (<6 jaar), maar maakt u zich als ouder wel zorgen om uw kind.
Dan is het mogelijk om u als ouder(s) te begeleiden. Tijdens de ouderbegeleiding kan ik u handvatten geven zodat u uw kind kan helpen in het omgaan met het verlies. Veelvoorkomende vragen waarmee ouders komen, zijn: ìHoe help ik mijn kind in het omgaan met verlies na overlijden of een scheiding? Wat is normaal gedrag bij rouw? Hoe kan ik het beste reageren op mijn kind? Hoe vertel ik mijn kind over de dood of over het overlijden van een dierbare? Hoe ga ik om met mijn eigen gevoelens in het bijzijn van mijn kinderen?

Begeleiding aan volwassenen

Ingrijpende gebeurtenissen, zoals het overlijden van een dierbaar persoon, een scheiding of ziekte hebben veel impact op uw leven en kunnen gepaard gaan met emoties als angst, verdriet, boosheid, zich schuldig en onzeker voelen. 


Wanneer iemand geconfronteerd wordt met een verlies is men geneigd om steun te zoeken. Juist degene waarbij u gewend was steun te zoeken kan door overlijden of ziekte niet beschikbaar zijn. Ook kan het zo zijn dat u uw zieke partner of dierbare niet wil belasten met uw gevoelens. U kunt zich dan heel eenzaam voelen. 


Tijdens de begeleiding aan volwassenen bied ik ruimte om het persoonlijke verhaal te vertellen. Er is aandacht voor de gedachtes en gevoelens die gepaard gaan met het verlies en de impact van het verlies. Er wordt ook stilgestaan bij de manier van omgaan met het verlies (coping). Wat hierin helpend is en wat belemmerend, maar ook wie er steunend kunnen zijn vanuit het netwerk.
Het doel van de begeleiding is om u te ondersteunen bij het rouwproces en te helpen om weer in uw kracht te komen.

Begeleiden van het gezin

Een ingrijpende gebeurtenis (handicap, ziekte, overlijden, scheiding) heeft veel impact op het gezin. Een dergelijk verlies kan het gezin (tijdelijk) ontwrichten. Ieder gaat op zijn eigen wijze met het verlies om. Er is geen goed of fout. Soms kan het lastig zijn om er met elkaar over te praten en elkaar te begrijpen. 

Gezinsbegeleiding kan helpen om weer met elkaar in gesprek te komen, je gevoelens te delen en elkaar zodoende beter leren te begrijpen. Er kan besproken worden wat je van elkaar nodig hebt om het vol te houden of stappen te zetten richting de toekomst.

Gezinsbegeleiding is altijd afgestemd op uw gezin: eenmalig of vaker, thuis aan de keukentafel of juist in mijn praktijk, met een spel of in gesprek.

Neem vrijblijvend contact met me op…

Dat kan door het contactformulier in te vullen. Ik neem dan contact met je op.
Maar je kan me ook bellen of mailen.